ข่าวใหม! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เปิดรับสมัครงาน รวม 117 อัตรา 1 – 15 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เปิดรับสมัครงาน รวม 117 อัตรา 1 – 15 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สํานักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการสมัคร
– ผู้สมัครต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว บวท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
– ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบรับสมัครงาน online พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบ การสมัครตามที่ บวท. กําหนดในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.aerothai.co.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
– หลังจากสมัครทางระบบรับสมัครงาน online เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตร ประจําตัวผู้เข้าสอบจากระบบ และนํามาแสดงตนในการเข้าสอบต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights