[ด่วน!!] Thai PBS รับสมัครพนักงานประจำ 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา 18 มิย – 2 กค 2557 สมัครงาน thai pbs 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!!] Thai PBS รับสมัครพนักงานประจำ 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา 18 มิย – 2 กค 2557 สมัครงาน thai pbs 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สมัครงาน thai pbs 2557

สมัครงาน thai pbs 2557

ล่าสุด!! องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานกับ ส.ส.ท. ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-790-2204 ในเวลา 10.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th คะ…..

Thai PBS เปิดรับสมัครพนักงานประจำ 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานกับ ส.ส.ท. โดยมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
– ผู้ชำนาญการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
– จนท.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์/จนท.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส 1 อัตรา
– จนท.พัฒนาคุณภาพเนื้อหาการแปล ด้านการตรวจบทแปล 1 อัตรา
– วิศวกร 12 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคกลาง กรุงเทพฯ 1 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคตะวันออก จังหวัด สระแก้ว 1 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ตอนบน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ตอนล่าง จังหวัด สงขลา 2 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือตอนบน จังหวัด เชียงใหม่ 2 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด สุโขทัย 2 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคอีสานตอนบน จังหวัด ขอนแก่น 1 อัตรา
– ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ศูนย์วิศวกรรมภาคอีสานตอนล่าง จังหวัด อุบลราชธานี 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
– สมัครด้วยตนเอง ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ณ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (ติดกับสโมสรตำรวจ) ติดต่อสำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1
– สมัครทางอีเมล์ ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า “สมัครงานตำแหน่ง………….. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-790-2204 ในเวลา 10.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,