ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร 10 ตำเเหน่ง บัดนี้-30 ธ.ค. 2558 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558 งานธนาคาร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร 10 ตำเเหน่ง บัดนี้-30 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/03/2558 ข่าว ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558 มีมาแล้วตามคำเรียกร้องคะ เนื่องจาก ธนาคารออมสิน  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ลูกจ้างช่างเขียนแบบ ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้างช่างศิลป์ ลูกจ้างช่างเทคนิค ลูกจ้างช่างยนต์ ลูกจ้างช่างภาพ ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ รวมจำนวน 10 ตำเเหน่ง บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด งานธนาคาร 2558 ได้แล้วที่นี่


ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร 10 ตำเเหน่ง บัดนี้-30 ธ.ค. 2558 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558 งานธนาคาร 2558

ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 10 ตำเเหน่ง หลายอัตรา  บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2558

ธนาคารออมสิน  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ลูกจ้างช่างเขียนแบบ ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้างช่างศิลป์ ลูกจ้างช่างเทคนิค ลูกจ้างช่างยนต์ ลูกจ้างช่างภาพ ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ รวมจำนวน 10 ตำเเหน่ง หลายอัตรา  บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างปฏิบัติการ
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
– เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
– เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
– อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

2 ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

3 ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

4 ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

5 ลูกจ้างช่างเทคนิค
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน  ด้านสำรวจ
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

6 ลูกจ้างช่างยนต์
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

7 ลูกจ้างช่างภาพ
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

8 ลูกจ้างขับรถยนต์
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง วันปิดรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

9 ลูกจ้างขับเรือยนต์
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง วันปิดรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

10 ลูกจ้างช่างศิลป์
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
นับตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร 10 ตำเเหน่ง บัดนี้-30 ธ.ค. 2558 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558 งานธนาคาร 2558

Tags: , , , , , , , , , ,