มาใหม่!! บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครรวม 26 อัตรา บัดนี้ – 31 มีค 2557 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ สมัครงาน 2557 bmcl สมัครงาน 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!! บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครรวม 26 อัตรา บัดนี้ – 31 มีค 2557 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ สมัครงาน 2557 bmcl สมัครงาน 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

bmcl สมัครงาน 2557

bmcl สมัครงาน 2557

ใหม่!! บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ วิศวกร (ระบบรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุง) วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA) และตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 สำหรับผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัคร งานที่บริษัทฯ กำหนด โดยเลือกเมนู ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัทฯ….

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

2. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

4. วิศวกร (ระบบรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุง) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

5. วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

6. วิศวกร (ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

7. วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบสื่อสาร) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

8. วิศวกร (ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

9. วิศวกร (ระบบควบคุมและระบายอากาศ) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

10. วิศวกร (ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

11. วิศวกร (ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน) ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

12. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

13. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

14. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

15. เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

16. พนักงานขับรถ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2557

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 66 (0) 2354-2000 โทรสาร : 66 (0) 2354-2020 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 66 (0) 2624-5200

การรับสมัคร
ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่บริษัทฯ กำหนด โดยเลือกเมนู ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัทฯ

Tags: , , , ,