Singha corporation รับสมัครงานหลายตำแหน่งหลายอัตรา 2555 สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 สิงห์ รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Singha corporation รับสมัครงานหลายตำแหน่งหลายอัตรา 2555 Singha corporation รับสมัครงาน 2555 สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 สิงห์ รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/02/55 ข่าวดี ข่าวด่วน ช้าหมด อดคะ สำหรับการรับสมัครงานของ Singha corporation รับสมัครงานหลายตำแหน่งหลายอัตรา 2555 อาทิเช่น ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ, เลขานุการผู้บริหาร, นักกฏหมาย, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดอาซาฮี และอีกมากมาย ผู้ที่สนใจข่าว สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 และต้องการทราบรายละเอียด สิงห์ รับสมัครงาน 2555 เพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่คะ Singha corporation รับสมัครงาน 2555 สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 สิงห์ รับสมัครงาน 2555

Singha corporation รับสมัครงาน 2555

Singha corporation รับสมัครงานหลายตำแหน่งหลายอัตรา 2555 สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 สิงห์ รับสมัครงาน 2555

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
Singha corporation รับสมัครงาน 2555 สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 สิงห์ รับสมัครงาน 2555

หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย
3 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
7 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์, 1 vacancy Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
Supply Chain Officer
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
Assistant Manager – Strategic Partnership and Events Marketing Department
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
Administrative Officer and Junior Marketing Officer
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
Web Developer, 1 vacancy Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
MIS Developer
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
IT Support, 1 vacancy Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
IT Security Staff
2 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เลขานุการผู้บริหาร
3 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
นักกฏหมาย, 1 vacancy Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, 1 vacancy Bangkok – บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
พยาบาล
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่บริษัท
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดอาซาฮี
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท CVS ซินดิเคท จำกัด
ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง
4 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่บริษัท
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
นักวิเคราะห์
2 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ช่างไฟฟ้า, 1 vacancy Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
พนักงานขายเงินสด
1 yr exp, 1 vacancy
Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดเอเชีย จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด, 1 vacancy Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เจ้าหน้าที่การตลาด, 2 vacancies Bangkok – สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
นักบัญชีอาวุโส
3 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ผู้จัดการแผนกบุคคล – ธุรการ
7 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
นักวิทยาศาสตร์
2 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
3 yrs exp, 1 vacancy
Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จนท.โสตทัศนูปกรณ์, 1 vacancy Bangkok – ปฏิบัติงานที่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
วิศวกรโยธา, 1 vacancy Bangkok – บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Singha corporation รับสมัครงาน 2555 สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัครงาน 2555 สิงห์ รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,