กรมการบินพลเรือน รับสมัครงานรวม 38 อัตรา 6-17 กค 2558 สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2015 เปิดสอบกรมการบินพลเรือน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการบินพลเรือน รับสมัครงานรวม 38 อัตรา 6-17 กค 2558 สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2015 เปิดสอบกรมการบินพลเรือน 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2015

สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2015

ล่าสุด!! กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเขารับราชการเป็นลูกจางชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th ตั้งแตวันที่ 6 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หัวขอ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจางชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสุราษฎร์-ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์- ท่าอากาศยานชุมพร และ ท่าอากาศยานกระบี่”

ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นลูกจางชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานแมสอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสุราษฎร-ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์- ท่าอากาศยานชุมพร และ ท่าอากาศยานกระบี่

ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจางชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานแมสอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสุราษฎร-ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์- ท่าอากาศยานชุมพร และ ท่าอากาศยานกระบี่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 17 กรกฎาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th ตั้งแตวันที่ 6 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หัวขอ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป นลูกจางชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสุราษฎร์-ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์- ท่าอากาศยานชุมพร และ ท่าอากาศยานกระบี่”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , , , , , ,