กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/03/2555 วันนี้มีข่าวการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของ กรมการพัฒนาชุมชนสำหรับท่านใดที่ได้สอบไปแล้วในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดได้ ด้านล่างคะ กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขัน

ได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน
14 มี.ค.55

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เอกสาร 1)

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เอกสาร 2)

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (เอกสาร 3)

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (เอกสาร 4)

5. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เอกสาร 5)

หนังสือแจ้งเวียนการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันได้เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 14 มี.ค.55

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทรามคะ กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , ,