กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 7- 11 ส.ค. 2560 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 7- 11 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/08/2560 กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.สงฆ์) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (รพ.นพรัตนราชธานี) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี) และ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

dmslogo_green

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 7- 11 ส.ค. 2560 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 2560

กรมการแพทย์
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.สงฆ์) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (รพ.นพรัตนราชธานี) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี) และ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.สงฆ์)
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี)
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (รพ.นพรัตนราชธานี)
– นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี)
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี)
– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)                 จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.สงฆ์)                 จำนวน 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี)                 จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)                 จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (รพ.นพรัตนราชธานี)                 จำนวน 2 อัตรา
– นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)    จำนวน 5 อัตรา
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี)                 จำนวน 1 อัตรา
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี)                 จำนวน 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)                 จำนวน 1 อัตรา


อัตราเงินเดือนที่ได้รับ              

– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)               จำนวน 10840 – 11930 บาท
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.สงฆ์)               จำนวน 10840 – 11930 บาท
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี)               จำนวน 10840 – 11930 บาท
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)               จำนวน 10840 – 11930 บาท
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (รพ.นพรัตนราชธานี)               จำนวน 10840 – 11930บาท
– นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)   จำนวน 21000 – 23100 บาท
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี)               จำนวน 21000 – 23100 บาท
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี)               จำนวน 21000 – 23100 บาท
– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)               จำนวน 21000 – 23100 บาท


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 7- 11 ส.ค. 2560 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights