กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน 10 อัตรา บัดนี้-30 ก.ย. 2559 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2559 งานราชการ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน 10 อัตรา บัดนี้-30 ก.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/09/2559 รอข่าว งานราชการ 2560 คะ เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ งานด้านการบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสวัสดิการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ ด้านกองทุนสวัสดิการ คพ. ด้านธุรการสวัสดิการ คพ. ด้านการเงินและบัญชี รวมจำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559 สนใจอ่านรายละเอียด กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2559 ได้แล้วที่นี่

 

logo-กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน 10 อัตรา บัดนี้-30 ก.ย. 2559 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2559 งานราชการ 2560

กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมจำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ งานด้านการบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสวัสดิการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  ปฏิบัติงานด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการ คพ.ปฏิบัติงานด้านธุรการสวัสดิการ คพ. ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมจำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– งานด้านการบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสวัสดิการ
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
– ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
– ปฏิบัติงานด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
– ปฏิบัติงานด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ
– ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการ คพ.
– ปฏิบัติงานด้านธุรการสวัสดิการ คพ.
– ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– งานด้านการบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสวัสดิการ              จำนวน  2  อัตรา
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม              จำนวน  2  อัตรา
– ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม              จำนวน  1  อัตรา
– ปฏิบัติงานด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง              จำนวน  1  อัตรา
– ปฏิบัติงานด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ              จำนวน  1  อัตรา
– ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการ คพ.              จำนวน  1  อัตรา
– ปฏิบัติงานด้านธุรการสวัสดิการ คพ.              จำนวน  1  อัตรา
– ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี              จำนวน  1  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– งานด้านการบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสวัสดิการ               จำนวน  9,050  บาท
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม               จำนวน  15,000  บาท
– ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม               จำนวน  15,000  บาท
– ปฏิบัติงานด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง               จำนวน  15,000  บาท
– ปฏิบัติงานด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ               จำนวน  15,000  บาท
– ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการ คพ.               จำนวน  15,000  บาท
– ปฏิบัติงานด้านธุรการสวัสดิการ คพ.               จำนวน  12,285  บาท
– ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี               จำนวน  15,000  บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน 10 อัตรา บัดนี้-30 ก.ย. 2559 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2559 งานราชการ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,