กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 23 ส.ค.-19 ก.ย. 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 23 ส.ค.-19 ก.ย. 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/08/2555 update ข่าวการรับสมัครงานแบบเบาๆ ตามสไตล์วันเสาร์กันคะ ข่าวนี้มาจาก กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งด้านนายช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. – 19 ก.ย. 2555 ระยะเวลาเปิดรับสมัครนานพอสมควร ช่วยให้คุณมีเวลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับ กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 นะคะ หรือหากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของ กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55 สามารถเข้ามาศึกษา ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่คะ
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55

กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555

กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555


กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 23 ส.ค.-19 ก.ย. 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55

กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. – 19 ก.ย. 2555
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งด้านนายช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. – 19 ก.ย. 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งด้านนายช่างศิลป์ กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
ตำแหน่ง :
ปฏิบัติงานด้านนายช่างศิลป์
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
จำนวน :
1 ตำแหน่ง
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
ประเภท :
ลูกจ้างเหมาบริการ
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
เงินเดือน :
9,000 บาท
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
ลักษณะของงาน :
๑.   ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
๒.   ออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ
๓.   ออกแบบและตกแต่งสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ
๔.   สามารถถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อต่างๆ
๕.  สามารถออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
คุณสมบัติ :
๑. สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์
๓. มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๔. ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
วิธีสมัคร :
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0 – 2298 – 2082-4
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
หรือส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา ปริญญาบัตร Transcript เอกสารการผ่านงาน การฝึกงาน การอบรม และ Resume
ทาง e-mail : pubpcd@gmail.com
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม –  19 กันยายน  2555 ในเวลาราชการ


กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2555 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 55

Tags: , , , , , , , , , , , ,