[ใหม่!!] กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ใหม่!!] กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/01/2556 กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556

[ใหม่!!] กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็๋นพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวนศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– นิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาปฐพีวิทยา

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>> กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคพนักงานราชการรวม 8 อัตรา 30 มค-5 กพ 2556 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร 2556

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights