กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา 21-27 ก.พ. 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา 21 – 27 ก.พ. 2555 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/55 ข่าวดี ข่าวด่วนคะ สำหรับการเปิดรับสมัครสอบข่าวนี้ เนื่องจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 นี้คะ ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียด กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 หรือ กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา 21-27 ก.พ. 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55

กรมควบคุมโรค เปิดสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
กรมควบคุมโรค เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมควบคุมโรคจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555
1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งว่างครั้งแรก
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
9,140 – 9,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555
ได่รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่!!!
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งว่างครั้งแรก 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555
3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
13,120 – 13,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่!!!
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555
ตำแหน่งว่างครั้งแรก กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555
9,140 – 9,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่!!!
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
กำหนดการและวิธีการรับสมัคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 2555 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน ปี55


Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights