กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 1 อัตรา 19-23 พ.ย. 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 1 อัตรา 19-23 พ.ย. 2555 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/11/2555 ไม่มีวันหยุดจริงๆ คะ สำหรับการรับสมัครงานจากเว็บไซต์เรา วันนี้เรามีประกาศรับสมัครงานจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ย. 2555 นี้คะ หากอยากทราบรายละเอียด กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556 เพิ่มเติม เรามีมาเสริฟให้คุณถึงที่แล้วหละคะ ลิ้งก์ด้านล่างประกาศนี้เลย เข้ามาดูกันได้เลยคะ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 1 อัตรา 19-23 พ.ย. 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ย. 2555
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ย. 2555
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
11,680 – 12,850 บาท
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีวิธีสัมภาษณ์ และจะดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง (100 คะแนน)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 1 อัตรา 19-23 พ.ย. 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,