กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 15-21 พ.ค. 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 15-21 พ.ค. 2555___ กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/05/55 ___ต้อนรับวันดีๆ อีกหนึ่งวันในรอบปีนี้ ด้วยข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้คะ เป็นประกาศจาก กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจ กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 หรืออยากทราบรายละเอียด กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555 เพิ่มเติม อ่านได้ที่นี่เลยคะ
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555

กรมคุมประพฤติ รับสมัครงาน 2555


กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 15-21 พ.ค. 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555

กรมคุมประพฤติ
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2555
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
3. พนักงานคุมประพฤติ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฏหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
วิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๖๑
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ในวันและเวลาราชการ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 15-21 พ.ค. 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเปิดสอบงานราชการ คะ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ราชการ 2555 กรมคุมประพฤติ สมัครงาน 2555 กรมคุมประพฤติ รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , , , ,