กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 2-22 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 2-22 มิถุนายน 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/11/2560 ยังไม่มีข่าว ข้าราชการ 2561 แจ้งมาเลยคะ แต่ที่ไม่ต้องรอแล้ววันนี้ เนื่องจาก กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) และ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ รวมจำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560 สนใจรออ่านรายละเอียด กรมชลประทาน สมัครงาน 2561 ได้เลยที่นี่ หากมีมาเมื่อไหร่ ท่านรู้ก่อนใครแน่นอน

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 2-22 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 2561

กรมชลประทาน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) และ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ รวมจำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
– นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
– นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
– นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            จำนวน 7 อัตรา
– นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            จำนวน 3 อัตรา
– นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)            จำนวน 3 อัตรา
– นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ            จำนวน 2 อัตรา


อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ
– นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน          จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน         จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        จำนวน  11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)         จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ          จำนวน 15,000 – 16,500 บาท


รายละเอียดวุฒิการศึกษา
– นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ   ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 2-22 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,