กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/09/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการขอ กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2555 สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

– วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กันยายน 2555 รับสมัครถึงเวลา 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0- 2280-2968

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12-18 กย 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร 2555

Tags: , , , , ,