กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา 20 มี.ค.-11 เม.ย. 2555 เงินเดือน 10,060 บ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา 20 มี.ค.-11 เม.ย. 2555 เงินเดือน 10,060 บ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/03/55 อัพเดตการรับสมัครงานราชการกันคะ สำหรับวันนี้ เป็นประกาศจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์) รวม 9 อัตรา ระดับปริญญาโทตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 20 มีนาคม – 11 เมษายน 2555 นี้คะ สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่คะ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ 2555

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา 20 มี.ค.-11 เม.ย. 2555 เงินเดือน 10,060 บ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์) รวม 9 อัตรา ระดับปริญญาโทตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 11 เมษายน 2555
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

จำนวนอัตราว่าง
ครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
9,140 – 10,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
2. ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
จำนวนอัตราว่าง
ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
9,140 – 10,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
3. ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)
จำนวนอัตราว่าง
ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
9,140 – 10,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนอัตราว่าง
ครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
9,140 – 10,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 11 เมษายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://job.dgr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา 20 มี.ค.-11 เม.ย. 2555 เงินเดือน 10,060 บ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบ งานราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,