กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/04/2555 ___ข่าวดีสำหรับการประกาศรับสมัครงานวันนี้เป็นของ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรีและ ปวส. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน รวม 10 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจรายละเอียด กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 หรือข้อมูล สมัครงาน วิศวกรโยธา 55 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ด้านล่างนี้ได้เลยคะ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน 2555


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรีและ ปวส. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน รวม 10 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

5 ตำแหน่ง (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน
ระหว่าง 11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
5 ตำแหน่ง (ส่วนภูมิภาค)
– สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
– สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ฉะเชิงเทรา 3 ตำแหน่ง
– สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นครศรีธรรมราช 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
ระหว่าง 9,300 – 10,230 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบ” หรือที่ http://job.dwr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

ขอบขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเปิดสอบงานราชการ คะ

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 2555 สมัครงาน วิศวกรโยธา 55

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights