กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 23-29 ส.ค. 2560 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 23-29 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/08/2560 อีกข่าว พนักงานราชการ 60 ที่มีมาอัพเดตกันวันนี้นะคะ เนื่องจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก เจ้าพนักงานธุรการ และ นายช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2560 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้พลาดรายละเอียด กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2560 ดีๆ แบบนี้ไปนะคะ ไปอ่านกันเลย

 

e2e13b1eb

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 23-29 ส.ค. 2560 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2560

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก เจ้าพนักงานธุรการ และ นายช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
– เจ้าพนักงานธุรการ
– นายช่างไฟฟ้า


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา         จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก              จำนวน 6 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ                                 จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างไฟฟ้า                                จำนวน 1 อัตรา


อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          จำนวน 11,280 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก             จำนวน 13,800 , 12,410 บาท
– เจ้าพนักงานธุรการ                                จำนวน 13,800 บาท
– นายช่างไฟฟ้า                               จำนวน 13,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
7. รถยกแบบทรัดเครน
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1 – 10 และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
– เจ้าพนักงานธุรการ    ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– นายช่างไฟฟ้า     ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 23-29 ส.ค. 2560 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,