กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/03/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครพนักงานระดับ ปวส ปริญญาตรีของกรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบภาค ข ในตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คนพิการ) จำนวนรวม 38 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 หากท่านใดสนใจที่จะสมัครสอบภาค ข ในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมที่ดิน สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครงานได้ ด้านล่างคะ กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค - 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 – 10,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ..

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

ใช้บรรจุและแต่งตั้งในทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 28 อัตรา

2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ใช้บรรจุและแต่งตั้งเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ ก.พ.


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คนพิการ) กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ ก.พ.

3. เป็นคนพิการที่มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน” หรือ ขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ในวันราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
– ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
– ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.
กรมที่ดิน รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา 26 มีค – 20 เมษายน 2555 กรมที่ดิน สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 77.54 KB )
Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights