กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2555 อัพเดตกับข่าวการรับสมัครงานกันได้ทุกวันที่นี่คะ สำหรับวันนี้มีข่าวใหญ่มาบอกกันอีกแล้ว เนื่องจาก กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 24 อัตรา รับออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2555 หากสนใจ อยากทราบรายละเอียด  กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556 เพิ่มเติม เข้ามาได้ที่นี่เลยคะ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556

กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556

กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556


กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556

กรมบัญชีกลาง
รับบุคคลเข้ารับราชการ รวม 24 อัตรา รับออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2555
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 24 อัตรา รับออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
15,300 บาท

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
20 ตำแหน่ง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุณิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโท ของ กพ.

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักบัญชีปฏิบัติการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
15,300 บาท
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
3 ตำแหน่ง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุณิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชีและเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโท ของ กพ.

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
15,300 บาท

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุณิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโท ของ กพ.

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา 29 พ.ย.-25 ธ.ค. 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,