กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17-25 เม.ย. 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17 – 25 เม.ย. 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดวันที่ 06/04/2555 ข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ ท่านที่สนใจข่าว กรมบัญชีกลาง ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการ อาทิตำแหน่งนักวิชาการคลัง นักบัญชี นิติกร บุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รวม 25 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เมษายน 2555 สนใจอ่านรายละเอียด กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555 เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลยคะ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน 2555


กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17-25 เม.ย. 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555

กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง นักบัญชี นิติกร บุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รวม 25 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เมษายน 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
ด้วยกรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
๑) นักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) บริหารทั่วไป

อัตราว่าง จำนวน ๔ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๓๖๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๒) นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป
อัตราว่าง ๓ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๓) นักบัญชี (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป
ตำแหน่งว่าง ๖ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๔) นิติกร (ปริญญาโท) บริหารทั่วไป
ตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๓๖๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๕) นิติกร (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป
ตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๖) บุคลากร (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป
ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๗) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) วิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๑๙๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๘) เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวส.) บริการ
ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๑๖๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๙) เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) บริการ
ตำแหน่งว่าง ๓ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๑๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๑๐) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) บริการ
ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๑๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
๑๑) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.) บริการ
ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๑๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ได้ที่ http://job.cgd.go.th/ ในวันเวลาที่กำหนด
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17-25 เม.ย. 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ คะ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2555 กรมบัญชีกลาง สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights