กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 6 อัตรา 26-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 6 อัตรา 26 – 30 มีนาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/03/55 สำหรับการรับสมัครงานล่าสุดข่าวนี้ เป็นของ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดุริยางคศิลปิน รวม 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 นี้คะ ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 หรือข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่คะ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงาน 2555


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 6 อัตรา 26-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 26 – 30 มีนาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดุริยางคศิลปิน รวม 6 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
1. เจ้าพนักงานธุรการ (สนามสอบ กทม.)
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวท. 8,160 บาท
ปวส. 8,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สนามสอบ กทม. , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี)
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวท. 8,160 บาท
ปวส. 8,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
3. ดุริยางคศิลปิน (สนามสอบ กทม.)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย โดยการใช้เครื่องดนตรี (ระนาดทุ้ม) มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลป์ (ไทย) มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 6 อัตรา 26-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ปี55

Tags: , , , , , , , ,