กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของกรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (กทม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กทม, เชียงใหม่ , จันทบุรี) และ ดุริยางคศิลปิน (กทม) โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้-30 มีนาคม 2555 สำหรับท่านใดที่สนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้ ตามรายละเอียดด้านล่างและลิ้งที่ได้แนบมาด้วยคะ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555

กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555

กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา (บัดนี้-30 มี.ค.55)

1. เจ้าพนักงานธุรการ (กทม) กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวท. 8,160 บาท ปวส. 8,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กทม, เชียงใหม่ , จันทบุรี) กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวท. 8,160 บาท ปวส. 8,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ

3. ดุริยางคศิลปิน (กทม) กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย โดยการใช้เครื่องดนตรี (ระนาดทุ้ม) มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลป์ (ไทย) มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555

เว็บไซต์ : http://www.prd.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2555
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา บัดนี้-30 มีค 2555

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights