กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 23-31 พ.ค. 2560 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 23-31 พ.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/05/2560 มีข่าว พนักงานราชการ 60 เนื่องจาก กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2560 มาดูรายละเอียด กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2560 กันเลยดีกว่าคะ เราไม่อยากให้ท่านพลาด กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2560 ข้อมูลดีๆ แบบนี้ไปคะ อยากให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆ แบบนี้ทุกวันคะ

 

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 23-31 พ.ค. 2560 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

กรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11500 – 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(2) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิลม์ภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(3) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง
– อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(4) ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิลม์ รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิลม์ให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิลม์หรือเอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(6) ถ่ายภาพต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ
(7) จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 23-31 พ.ค. 2560 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights