กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9-18 ก.ค. 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9-18 ก.ค. 2555___ กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/07/2555___ เอาหละคะ สำหรับงานนี้มาจาก กรมประมง คะ โดยประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 9-18 ก.ค. 2555  นี้แล้วหละคะ เรามาดู กรมประมง สมัครงาน 2555 หรือมาศึกษารายละเอียด สมัครงาน กรมประมง 2555 กันก่อนดีกว่าคะ เราจะได้เตรียมตัวทันในการเข้าสมัครยังไงหละคะ ท่านสามารถอ่านประกาศการรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่เลยคะ กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ

กรมประมง รับสมัครงาน 2555


กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9-18 ก.ค. 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555

กรมประมง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 9-18 ก.ค. 2555
กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :
11,160 บาท
ประเภท :
บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปวส.
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน
– ทักษะ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
สอบปฏิบัติ
– สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน :
สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก!!

กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ
ชื่อตำแหน่ง :
กะลาสี
อัตราเงินเดือน :
8,300 บาท
ประเภท :
บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน
– ทักษะ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
สอบปฏิบัติ
– สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน :
สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก!!!

กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ

ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประมง
อัตราเงินเดือน :
9,150 บาท
ประเภท :
เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปวช.
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน
– ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน :
สอบปฏิบัติ
– สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน :
สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก!!

กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมประมง รับสมัครงาน 2555 กรมประมง สมัครงาน 2555 สมัครงาน กรมประมง 2555 ราชการ

Tags: , , , , , , , ,