กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 18 เม.ย.-11 พ.ค. 2559 กรมประมง สมัครงาน 59 สอบข้าราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 18 เม.ย.-11 พ.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/04/2559 อีกข่าวสอบข้าราชการ 2559 ดีๆ ที่มีมาอัพเดตวันนี้คะ เนื่องจาก กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2559 สนใจอ่านรายละเอียด กรมประมง สมัครงาน 59 ได้แล้วที่นี่ เรามาอ่านรายละเอียด กรมประมง สมัครงาน 59 ด้วยกันเลยดีกว่าคะ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ไปนะคะทุกท่าน

 

n20120719084434_390494

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 18 เม.ย.-11 พ.ค. 2559 กรมประมง สมัครงาน 59 สอบข้าราชการ 2559

กรมประมง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2559

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

– ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางระบบ-อุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางวิศวกรรม-แปรรูปอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางอุตสาหกรรม-ประมง ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือทางชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 18 เม.ย.-11 พ.ค. 2559 กรมประมง สมัครงาน 59 สอบข้าราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,