กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/03/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ ของ กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา โดยจะทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มีนาคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมปศุสัตว์ สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 - 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

ประกาศกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 5 อัตรา

ค่าตอบแทน14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

(๑)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์
(๒)ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๑ ปี
(๓)มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, UNX หรือระบบ Internet หรือสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) หรือสามารถพัฒนา Website ได้
(๔)มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
(๕)มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
(๖)มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว้บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.dld.go.th/person หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >> กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีนาคม 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการคะ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 19 – 30 มีค 2555  กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , ,