กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 26 พ.ค-3 มิ.ย. 2559 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2559 สอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 26 พ.ค-3 มิ.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/05/2559 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 สามารถติดตามอ่านรายละเอียด กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2559 ได้แล้วที่นี่ เราอัพเดตเอารายละเอียด กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2559 ทั้งหมดไวเ้ป็นไฟล์ pdf เรียบร้อยแล้ว ไปดูกัน

 

กรมปศุสัตว์

 

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 26 พ.ค-3 มิ.ย. 2559 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

กรมปศุสัตว์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน  1  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน  13800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
– สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
– เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
– ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
– ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
– ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 26 พ.ค-3 มิ.ย. 2559 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,