กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ 50 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 ธค 2557 – 16 มค 2558 สมัครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ 50 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 ธค 2557 – 16 มค 2558

สมัครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58

สมัครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ล่าสุด!! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 หน้าสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 0 2637 3155 7 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 50 อัตรา

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโท และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 หน้าสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 0 2637 3155 7 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights