สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง วิศวกร , เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการเกษตร รวมจำนวน 22 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-12 เมษายน 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครสอบได้ ตามรายละเอียดด้านล่างและลิ้งที่ได้แนบมาด้วยคะ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1. ตำแหน่งวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (จังหวัดปทุมธานี)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,190 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

2 . ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
สพด.สมุทรปราการ
สพด.ลพบุรี
สพด.อ่างทอง
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
สพด.สมุทรปราการ
สพด.สระบุรี
สพด.ชัยนาท
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
สพด.อ่างทอง
สพด.ชัยนาท
สพด.สิงห์บุรี
สพด.นนทบุรี
สพด.สมุทรปราการ
สพด.นครนายก
สพด.นครปฐม
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

5. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่
สพด.กรุงเทพมหานคร
สพด.สิงห์บุรี
สพด.ลพบุรี
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.ชัยนาท
สพด.อ่างทอง
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์กายภาพ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 2-12 เมษา 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 156.37 KB )

Tags: , , , , , , , , , , , ,