กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 15-24 ก.พ. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บาท กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงาน 15-24 ก.พ. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บาท กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่่ 11/02/2555 อัพเดตข่าวการรับสมัครงานกันรายวันคะ วันนี้เป็นของ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต2) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บาท คะ ผู้ที่สนใจรายละเอียด กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่าง ที่ทางเว็บไซต์นำมาฝากกันได้เลยคะ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2555

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 15-24 ก.พ. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บาท กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555

กรมวิชาการเกษตร ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต2) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
กรมวิชาการเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต2)
1 อัตรา (15-24 ก.พ.55)
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
ชื่อตำแหน่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555
1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต2)
บรรจุครั้งแรกจำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต2) กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
บรรจุครั้งแรกจำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555
การรับสมัคร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 15-24 ก.พ. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บาท กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบ 2555

Tags: , , , , , , , ,