กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 34 อัตรา 6-27 ธ.ค. 2560 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 34 อัตรา 6-27 ธ.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/12/2560 รออัพเดตข่าว งานราชการ 2561 อีกหน่อยค่ะคะ เนื่องจากยังคงมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) รวมจำนวน 34 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ รอรายละเอียด งานราชการ 2561 ได้ที่นี่

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 34 อัตรา 6-27 ธ.ค. 2560 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ รวมจำนวน 34 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) รวมจำนวน 34 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
– เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)                  จำนวน 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)                  จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน                   จำนวน 30 อัตรา
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)                  จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)               จำนวน 17,500 – 19,250 บาท บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)               จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน                จำนวน 10,840 – 11,930 และ 11,500 – 12,650 บาท
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)               จำนวน 17,500 – 19,250 บาท บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)     ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
– เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน      ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)       ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 34 อัตรา 6-27 ธ.ค. 2560 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,