กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/06/2561 อัพข่าว พนักงานราชการ 2561 คะ เนื่องจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ไม่อยากให้พลาดรายละเอียด กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 แบบนี้ไปเลยคะ เรายังมีอีกหลายๆ ข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะ ไปดูกันเลย โอกาสดีๆ มาแล้ว รีบคว้าไว้นะคะ

 


กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่เปิดรับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับ งานวิชาการเกษตรด้านพืชทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
– ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัย พันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลอง หลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา ผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,