[ล่าสุด] กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ล่าสุด] กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบของกรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่การเกษตร  จำนวนรวม 2 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2555 สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ วิธีการรับสมัคร เพิ่มเติมได้ด้านล่างคะ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 - 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555

[ล่าสุด] กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้่วไป เขต 8
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555
ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต ทางการจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การตลาด และ ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร เขต 8
กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 9,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร ทางการเกษตร

วิธีการรับสมัคร

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราช 2 ตำแหน่ง 23 – 27 กค 2555 การ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ 2555

Tags: , , ,