กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 10 อัตรา 27 ก.ค.-22 ส.ค. 2560 กรมศิลปากร สมัครงาน 2560 เปิดสอบราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 10 อัตรา 27 ก.ค.-22 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/08/2560 กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) และ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) รวมจำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560

 

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 10 อัตรา 27 ก.ค.-22 ส.ค. 2560 กรมศิลปากร สมัครงาน 2560 เปิดสอบราชการ 60

กรมศิลปากร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) และ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (ระดับปริญญาโท) รวมจำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
– นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)
– ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
– บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
– นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
– นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (ระดับปริญญาโท)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
– นายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน                 จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน                 จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)                 จำนวน 1 อัตรา
– ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ                 จำนวน 1 อัตรา
– บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                 จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)                 จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ                 จำนวน 2 อัตรา
– นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)                 จำนวน 1 อัตรา
– นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (ระดับปริญญาโท)                 จำนวน 1 อัตรา


อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน         จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน         จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)    จำนวน 15,000 – 16,500 หรือ 15,800 – 17,380 บาท
– ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ         จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– บรรณารักษ์ปฏิบัติการ         จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)         จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ         จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)         จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (ระดับปริญญาโท)         จำนวน 17,500 – 19,250 บาท


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 10 อัตรา 27 ก.ค.-22 ส.ค. 2560 กรมศิลปากร สมัครงาน 2560 เปิดสอบราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,