กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 41 อัตรา 8-14 พย 2560 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 41 อัตรา 8-14 พย 2560 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-11-13 at 7.06.28 PMล่าสุด! กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการทัวไป จํานวน ๔๑ อัตรา โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ที่ตั้งกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการทัวไป จํานวน ๔๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ที่ตั้งกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,