กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการของกรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 57 ตำแหน่ง โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กับกรมสุขภาพจิต สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 - 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

ประกาศกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 57 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 9,140 – 10,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2555 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> กรมสุขภาพจิต เปิดสอบเข้ารับราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีนาคม 2555


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการ คะ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ 57 ตำแหน่ง 12 – 23 มีค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights