กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 18-29 กันยายน 2560 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 18-29 กันยายน 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/09/2560 มีข่าว พนักงานราชการ 60 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักรังสีการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา และ เภสัชกร รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 29 กันยายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2560 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ 

 

A20140127165015X998d3d50e76ac76732d3ff4d3b256f6d

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 18-29 กันยายน 2560 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 29 กันยายน 2560

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักรังสีการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา และ เภสัชกร รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 29 กันยายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานธุรการ
– นักรังสีการแพทย์
– นักสังคมสงเคราะห์
– นักเทคนิคการแพทย์
– นักจิตวิทยา
– เภสัชกร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานธุรการ                 จำนวน 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์                 จำนวน 1 อัตรา
– นักสังคมสงเคราะห์                 จำนวน 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์                 จำนวน 1 อัตรา
– นักจิตวิทยา                 จำนวน 1 อัตรา
– เภสัชกร                 จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– เจ้าพนักงานธุรการ                            จำนวน 11,2800 บาท
– นักรังสีการแพทย์                            จำนวน 19,500 บาท
– นักสังคมสงเคราะห์                            จำนวน 18,000 บาท
– นักเทคนิคการแพทย์                            จำนวน 19,500 บาท
– นักจิตวิทยา                            จำนวน 18,000 บาท
– เภสัชกร                            จำนวน 20,540 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เจ้าพนักงานธุรการ   ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– นักรังสีการแพทย์     ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
– นักสังคมสงเคราะห์    ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์(ทางสังคมวิทยา) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) สาขาวิชาจิตวิทยา
– นักเทคนิคการแพทย์    ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
– นักจิตวิทยา    ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
– เภสัชกร    ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 18-29 กันยายน 2560 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,