กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ เงินเดือน 19,680 บาท 27-31 ตค 2557 เปิดสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ เงินเดือน 19,680 บาท 27-31 ตค 2557 เปิดสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 19,680 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและรับใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 19,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและรับใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!!!

Tags: , , ,