กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-12 พค 2558 สมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-12 พค 2558 สมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน

ล่าสุด!! จังหวัดสุโขทัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยอาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น….

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : ตามระดับวุฒิการศึกษา บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
– ม.6

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยอาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ http://webhost.cpd.go.th/sukhothai

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights