กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558 กรมอนามัย สมัครงาน 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/08/2558 มีข่าว กรมอนามัย สมัครงาน 2558 มาฝากกันคะ เนื่องจาก กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558 เข้ามาอัพเดตรายละเอียด สอบบรรจุข้าราชการ 2558 ได้แล้วที่นี่


กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558 กรมอนามัย สมัครงาน 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2558

กรมอนามัย
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
– นักโภชนาการปฏิบัติการ
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  จำนวน  1  อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา
– นักโภชนาการปฏิบัติการ    จำนวน  6  อัตรา
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)    จำนวน  3  อัตรา
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)   จำนวน  6  อัตรา

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

– นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– นักโภชนาการปฏิบัติการ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา 10-31 ส.ค. 2558 กรมอนามัย สมัครงาน 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,