กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 79 อัตรา 20 พ.ย.-15 ธ.ค. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 79 อัตรา 20 พ.ย.-15 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/11/2558 แจ้งข่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2559 เนืองจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ อาทิเช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา จำนวน 79 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558 สนใจเข้ามาอ่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2559 ได้เลยคะ

 

LogoWeb2

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 79 อัตรา 20 พ.ย.-15 ธ.ค. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา จำนวน 79 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการป่าไม้
– นิติกร
– นักจัดการงานทั่วไป
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักวิเทศสัมพันธ์
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน
– นักวิชาการพัสดุ
– นักวิชาการเผยแพร่
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– วิศวกรเครื่องกล
– วิศวกรโยธา
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– นายช่างเครื่องกล
– นายช่างสำรวจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการป่าไม้             จำนวน  25  อัตรา
– นิติกร                               จำนวน  14  อัตรา
– นักจัดการงานทั่วไป        จำนวน  1  อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       จำนวน  1  อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์              จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี                จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน          จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ              จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการเผยแพร่        จำนวน  2  อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา             จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  จำนวน  1  อัตรา
– วิศวกรเครื่องกล               จำนวน  1  อัตรา
– วิศวกรโยธา                     จำนวน  1  อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ          จำนวน  1  อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         จำนวน 2  อัตรา
– นายช่างเครื่องกล            จำนวน  5 อัตรา
– นายช่างสำรวจ                 จำนวน  18  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

ได้รับอัตราเงินเดินระหว่าง 11500 – 12650  บาท หรือตามที่ กพ. กำหนด

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0 – 2561 – 0777 , 0 – 2579 – 6666 Email:webmaster@dnp.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 79 อัตรา 20 พ.ย.-15 ธ.ค. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2559

อ่านแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>>>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 6 คลิก!!!

Tags: , , , , , , , , , , , , ,