กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการของ กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ และนายช่างกลเรือปฏิบัติการ รวมจำนวน 6 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2555 หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ กรมเจ้าท่า สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ตามลิ้งที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 - 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

กรมเจ้าท่า เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ และนายช่างกลเรือปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2555
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 15 /2555 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ และนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมเจ้าท่า จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,970 – 15,510 บาท
บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา และ
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,970 – 15,510 บาท
บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือ มากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ มากกว่า จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 10,340 – 15,510 บาท
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 23 – 31 มค 2555 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2555
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม >> กรมเจ้าท่า เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัคร 23 – 31 มกราคม 2555

Tags: , , , , , , , , ,