[ล่าสุด!] กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบรวม 4 ตำแหน่ง 7-28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ล่าสุด!] กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบรวม 4 ตำแหน่ง 7-28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/02/2556 ล่าสุด! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าสมัครสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบรวม 4 ตำแหน่ง 7-28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556

[ล่าสุด!] กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบรวม 4 ตำแหน่ง 7-28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าสมัครสอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาตร์ ทางการประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การรับสมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก!!
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคสอบ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สมัครงาน 2556

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights