กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/01/2556 ล่าสุดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเข้าสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 - 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเข้าสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 อัตรา

รายละเอียดของการรับสมัคร
ตำแหน่ง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแตวันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

การรับสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 7 – 28 กพ 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2556

Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights