สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครงานของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 -15 มีนาคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 -15 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 6 -15 มีนาคม 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 มีค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบ 2555

Tags: , , , , , , , , , , ,