กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 19 พ.ค.-20 มิ.ย. 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 19 พ.ค.-20 มิ.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/05/2559 สำหรับเช้าวันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยข่าวการรับสมัครงานดีๆ เรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 59 คะ เนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2559 เราดูรายละเอียด กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 59 กันเลยดีกว่า

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 19 พ.ค.-20 มิ.ย. 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 59

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวนที่เปิดรับสมัคร    จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ   จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงา

 

 
2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร    จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ   จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,