สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2 อัตรา 21-27 ส.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2 อัตรา 21-27 ส.ค. 2555 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/08/2555 อัพเดตข่าวการรับสมัครงานกันทุกวันที่นี่คะ สำหรับวันสบายๆ แบบนี้ เรามี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง และ พนักงานวางผังเมือง ระหว่างวันที่ 21 – 27 ส.ค. 2555 หากสนใจรายละเอียด กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555 สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2 อัตรา 21-27 ส.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 27 ส.ค. 2555
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง และ พนักงานวางผังเมือง ระหว่างวันที่ 21 – 27 ส.ค. 2555 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

อัตราเงินเดือน :
14020 บาท
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำเอกสารและรายการต่างๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวางผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ผังภาคและผังประเทศ เพื่อกำหนดโครงการแผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังนี้
1.ความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตามรายละเอียดของขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ประสบการณ์การทำงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
4. ความสามรถที่ทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน
5. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีสัมภาษณ์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
พนักงานวางผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
14020 บาท
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางผังเมือง สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมือง อบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงาน ด้านผังเมือง ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมืองศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมืองเพื่อนำมาประกอบ ในการวางผัง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายการดังนี้
1.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตามรายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ประสบการณ์การทำงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
4. ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน
5. บุคคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีสัมภาษณ์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิ๊ก!!!

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,