กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 13 อัตรา 1 – 21 มี.ค. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 13 อัตรา 1 – 21 มี.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/02/2559 แจ้งข่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2559 เนื่องจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา ระหว่างวันที่ อังคารที่ 1 – 21 มีนาคม 2559 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2559 ได้แล้วที่นี่ ยังมีข่าว สมัครสอบข้าราชการ 2559 อีกหลายๆ หน่วยงานให้อัพเดตกันนะคะทุกท่าน

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 13 อัตรา 1 – 21 มี.ค. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครสอบ 2559

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2559

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา ระหว่างวันที่ อังคารที่ 1 – 21 มีนาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– วิศวกรปฏิบัติการ
– วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– วิศวกรปฏิบัติการ           จำนวน  9  อัตรา
– วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ          จำนวน  4  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– วิศวกรปฏิบัติการ     จำนวน  15,000  บาท
– วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ      จำนวน    17,500   บาท

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

– วิศวกรปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และทางวิศวกรรมเครื่องกล และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– วิศวกรปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
– วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>>> วิศวกรปฏิบัติการ
>>>>>> วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights